معرفی محصولات مکان محور رهپویان (گیتا)


رهپویان با هدف توسعه و کاربردی سازی ژئوماتیک و با ماموریت ایجاد یک سیستم جامع زیرساخت اطلاعات مکان محور (SDI) با کاربری های گسترده جهت ایجاد بستر ارائه و اشتراک داده ها و خدمات مکان محور (Clearinghouse) به عموم کاربران و متخصصان، سازمان ها و ارگانهای خصوصی و دولتی فعال در حوزه ژئوماتیک، اقدام به طراحی یک معماری جامع با عنوان “مدل جامع مکانی رهپویان (RSCM)” نموده است. این مدل از سه زیرسیستم کلان داده، سرویس و سامانه تشکیل شده است که به صورتی هماهنگ و یکپارچه نیازهای مکانی طیف های گسترده کاربران در سطوح نیازهای کاربری مختلف را پاسخگو خواهد بود.