تماس با ما

تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم)، پردیس شمالی دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۱، واحد ۱۱۳
۰۲۱-۸۹۷۷۹۵۹۳
۰۲۱-۸۸۲۲۴۱۷۲-۸۸۲۲۰۵۳۴-۸۸۲۲۰۴۱۶۴
Info@Geoit.ir
کد پستی:۱۴۳۹۸۱۴۴۴۸